Nowa strona www Fundacji Sedlaka

Szanowni Państwo, wraz z koniecznością przeniesienia życia do sfery on-line, Fundacja Sedlaka przygotowuje dla Państwa nową stronę www. Opracowujemy materiały, które jeszcze nie ujrzały...

Fundacja im. Księdza Profesora Włodzimierza Sedlaka

Biografia

Włodzimierz Sedlak urodził się 31 października 1911 roku w Sosnowcu, jako trzecie z kolei dziecko Pawła i Elżbiety z domu Janaszek. Od dzieciństwa wykazywał zamiłowania do nauki – w wieku jedenastu lat zaczął studiować podręczniki do chemii organicznej,
w gimnazjum zafascynowała go geologia, mineralogia oraz elektrotechnika. Pomimo tak ogromnego i wyraźnego powołania naukowego, poczuł również , że jest na tej ziemi również po to, by służyć Bogu. Chciał nawet rzucić szkołę na rzecz seminarium duchownego, dowiedział się jednak, że może dostać się tam tylko po maturze. W 1930 roku zdał egzamin dojrzałości i wstąpił do Seminarium Duchownego w Sandomierzu, po ukończeniu którego
(1935) został wyświęcony na kapłana. Posługę kapłańską rozpoczął jako prefekt
w Ćmielowie (1935- 1939), a potem w Siennie (1939 – 1945) w województwie  świętokrzyskim. Z racji swojego zamiłowania do nauki, skupił się na podniesieniu jakości poziomu edukacji dzieci i młodzieży w obydwu miejscowościach. Dzięki niemu Sienno zostało wzbogacone o Szkołę Rzemiosł oraz Liceum Ogólnokształcące – istniejące do dziś,
a od 1992 roku noszące imię ks. prof. Włodzimierza Sedlaka. Założył także w Siennie Towarzystwo szkół średnich, był również dyrektorem szkoły podstawowej. W owych szkołach nie tylko nauczał religii, był również „panem” od filozofii i języka niemieckiego,
a w czasie wojny organizował i uczestniczył w tajnym nauczaniu.

Kiedy pierwsi abiturienci liceum siennieńskiego zaczęli dostawać się na studia, ksiądz Sedlak  szybko pojął, że szkolnictwo wyższe może mu pomóc w realizowaniu się w roli naukowca. W związku z tym w 1946 roku podjął studia na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej na wydziale matematyczno -  przyrodniczym, które ukończył dwoma magisteriami ( pierwsze w 1949 roku z antropologii, temat pracy: „Kręgi izolacyjne parafii Sienno”; drugie w 1950 z pedagogiki, temat pracy „Psychika młodzieży żeńskiej
a koedukacja”) oraz tytułem doktora, broniąc pracy doktorskiej na temat „Zmienności biologicznej jako biologicznej podstawy wychowania”. Student – ksiądz w ówczesnych czasach był pod presją zarówno kleru, jak i panującej władzy, dlatego też  stopień doktorski został zatwierdzony dopiero w 1960 roku.

Podczas studiowania n UMCS cały czas pracował jako katecheta w szkołach średnich, po studiach również, co w czasach tak silnej antychrześcijańskiej ideologii państwowej należy uznać za niebywały sukces.

W 1960 roku rozpoczął pracę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej jako wykładowca filozofii przyrody ożywionej. W 1966 roku uzyskał habilitację broniąc pracę pod tytułem „ Możliwość odtworzenia początków ewolucji organicznej na podstawie komponenta krzemowego”. W wyniku tego wydarzenia powstała na KUL- u Katedra Biologii Teoretycznej, której kierownikiem został Włodzimierz Sedlak.
W 1974 roku został profesorem nadzwyczajnym, a w 1980 – profesorem zwyczajnym.

Zmarł 17 lutego 1993 roku po ciężkiej chorobie w Radomiu, gdzie również został pochowany.