Piaśnica - kultura miejsca | projekt interdyscyplinarny

Zapraszamy do udziału w projekcie „Piaśnica – kultura miejsca”. Projekt polega na organizacji cyklu 109 interdyscyplinarnych zdarzeń edukacyjno-kulturalnych łączących: historię,...

Fundacja im. Księdza Profesora Włodzimierza Sedlaka

V Międzynarodowe Sympozjum: Mechanizmy zachowania zwierząt i sposoby ich modelowania

The Symposium is organized by the University of Environmental and Life Sciences in Wroclaw, Nencki Institute of Experimental Biology (Polish Academy of Sciences), Polish Ethological Society, Lower Silesian Chamber of Veterinary Surgeons and COAPE Polska under the auspices of Polish Ethological Society.

Podczas sympozjum nasza Fundacja prezentowała System wzajemnej relacji autorstwa Dagmary Olejarz – The Mutual Relationship System by Dagmara Olejarz.

System wzajemnej relacji był prezentowany przez:

Ai Tsuyukusa – streszczenie

Agata Kuchnowska – streszczenie

Filip Arasimowicz – kontrabas

Dagmara Olejarz – VERIM*

Aleksandra Pitra – wprowadzenie

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | dnia 26 maja 2017 roku

*System VERIM – system oparty na biofeedbacku, autorstwa Andrzeja Slawinskiego

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.