Nowa strona www Fundacji Sedlaka

Szanowni Państwo, wraz z koniecznością przeniesienia życia do sfery on-line, Fundacja Sedlaka przygotowuje dla Państwa nową stronę www. Opracowujemy materiały, które jeszcze nie ujrzały...

Fundacja im. Księdza Profesora Włodzimierza Sedlaka

Cele Fundacji

Fundacja została powołana w celu :

  1. propagowania treści związanych z życiem i twórczością księdza profesora Włodzimierza Sedlaka,
  2. podnoszenia świadomości bioelektronicznej człowieka we wszystkich aspektach życia (materialnym, psychicznym, duchowym),
  3. prowadzenia wszechstronnych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz krajoznawstwa i edukacji ekologicznej,
  4. prowadzenia wszechstronnych działań zmierzających do podnoszenia poziomu nauki, edukacji i oświaty.