Piaśnica - kultura miejsca | projekt interdyscyplinarny

Zapraszamy do udziału w projekcie „Piaśnica – kultura miejsca”. Projekt polega na organizacji cyklu 109 interdyscyplinarnych zdarzeń edukacyjno-kulturalnych łączących: historię,...

Fundacja im. Księdza Profesora Włodzimierza Sedlaka

Sponsorzy

Wszystkim Sponsorom, którzy popierają nasze działania i wspierają naszą Fundację dziękujemy!

dane do przelewu:

Fundacja Sedlaka; Krzeczyn 52 e, 56-400 Oleśnica

przelewy w PLN: PL 47 1160 2202 0000 0002 9869 1864

przelewy w EUR:  PL 37 1160 2202 0000 0002 9869 3208

SWIFTCODE: BIGBPLPWXXX

tytułem: darowizna na cele statutowe

MILLENNIUM Bank