Nowa strona www Fundacji Sedlaka

Szanowni Państwo, wraz z koniecznością przeniesienia życia do sfery on-line, Fundacja Sedlaka przygotowuje dla Państwa nową stronę www. Opracowujemy materiały, które jeszcze nie ujrzały...

Fundacja im. Księdza Profesora Włodzimierza Sedlaka

PROJEKTY

Zachęcamy Państwa do udziału i współpracy przy realizacji Projektów Fundacji Sedlaka:

PIAŚNICA – KULTURA MIEJSCA

więcej: http://www.bioelektronika.org.pl/piasnica-kultura-miejsca/

MORZE KULTURY – GŁĘBIA SZTUKI

więcej:  http://www.bioelektronika.org.pl/morze-kultury-glebia-sztuki/

DYSKUSJE KWANTOWE

Celem seminariów ‚dyskusje kwantowe’ jest stworzenie niezależnej przestrzeni kulturalnej, w której swobodnie można wymieniać myśli o współczesnym świecie w kontekście przemian nowoczesnej sztuki, nauki i życia społecznego. Ich zamiarem jest wyjście sztuki i nauki w przestrzeń publiczną, rozmowa o tych zagadnieniach w przystępny sposób i uwzględnieniem wszystkich indywidualnych, międzykulturowych i interdyscyplinarnych kompetencji, prywatnych upodobań i wrażliwości.
Projekt znosi arbitralny podział na naukę, sztukę i życie. Zapowiada wyjście sztuki i nauki w żywy obieg społeczny, w miejską przestrzeń Trójmiasta, jego przestrzeń publiczną.
Rzecz w tym, by przestać rozumieć sztukę i naukę wyłącznie elitarnie – w znaczeniu bycia w zamkniętym środowisku twórców i badaczy; pojęcie elitarności zaś odnieść do wysiłku i pytań, jakie w stronę tych dziedzin stawiamy – o sens życia i tworzenia.
Bez nadużywania specjalistycznej wiedzy mają one uaktywnić widza, rozwinąć jego kompetencje kulturowe, otworzyć na sztukę krytycznego myślenia, uruchomić jego odbiorczy, twórczy potencjał.

ENERGIA SZTUKI – ENERGIA MORZA

Celem projektu jest edukacja i poszerzanie świadomości kulturalnej i artystycznej mieszkańców miejscowości, w której przeprowadzany jest projekt, aktywizacja społeczności lokalnej. Kontakt społeczności ze sztuką, a docelowo (współ)tworzenie jej jest wskazaniem alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu (zarówno dzieci jak i dorosłych), możliwością integracji rodzinnej.
Nawiązując do aspektów tradycji miejsca we współpracy ze społecznością lokalną projekt rozwija istniejące w kulturze wątki, mogące służyć uwrażliwieniu na sztukę przy jednoczesnym czerpaniu z tradycji i historii. Projekt odpowiada na potrzeby poczucia wspólnotowości i zacieśniania więzi lokalnej, a także potrzeby uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych.

PROJEKT WZAJEMNEJ RELACJI

informacje poufne

TYDZIEŃ AKCJI DLA ŚWIATA BEZ CZARNOBYLA I FUKUSHIMY

Co roku, w marcu i w kwietniu realizujemy ‚Tydzień Akcji’, którego gośćmi są naoczni świadkowie i likwidatorzy skutków wybuchu elektrowni atomowej w Czarnobylu. Wydarzeniom towarzyszą projekcie filmowe, koncerty, debaty i wystawy zdjęć.