Nowa strona www Fundacji Sedlaka

Szanowni Państwo, wraz z koniecznością przeniesienia życia do sfery on-line, Fundacja Sedlaka przygotowuje dla Państwa nową stronę www. Opracowujemy materiały, które jeszcze nie ujrzały...

Fundacja im. Księdza Profesora Włodzimierza Sedlaka

Działalność naukowa

Ksiądz profesor Włodzimierz Sedlak potrafił łączyć ze sobą zagadnienia, tematy, światy dotychczas uznawane za zupełnie skrajne i odmienne od siebie. Począwszy od tego, że sam był i księdzem i naukowcem, równie mocno oddanym i zaangażowanym w obu rolach, a skończywszy na ciągłym udowadnianiu, że wszystkie nauki dotyczące obrazu człowieka są ze sobą spójne i wręcz nie należy ich rozdzielać. I właśnie dlatego w kręgu jego zainteresowań leżały: antropologia, archeologia, badania nad pochodzeniem i ewolucją życia, bioelektronika, filozofia przyrody, geologia, paleobiochemia, paleobiofizyka, paleontologia itd.

Na początku swojej pracy naukowej skupił się przede wszystkim na antropologii kulturowej. W latach 50-tych uczestniczył w badaniach starożytnego hutnictwa w Górach Świętokrzyskich, gdzie odnalazł łupki żelaza ze starożytnego wytopu w tzw. dymarkach. Odkrył piryt na Łysej Górze. Podczas dalszych badań odkrył w warstwach kwarcytowych szczątki praślimaka oraz nową faunę sięgającą kambru sklasyfikowaną przez Sedlaka do rzędu Corallicyathida, zaliczone do nowej rodziny Polocyathiformidae. Dzięki temu odkryciu obalił teorię, że w warstwach kwarcytowych nie występują skamieniałości organizmów żywych. On znalazł około 3000 kambryjskich skamieniałości, które można podziwiać Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie i w Oddziale PIG w Kielcach.

Na podstawie wyników badań w 1959 opublikował hipotezę na temat krzemowych początków życia (tzw. teoria silicydów). Chciał wyjaśnić transformacje silicydów do form węglowych. W wyniku badań stworzył teorię o elektronicznych właściwościach organizmów żywych, co przyczyniło się do powstania bioelektroniki – nowego  nurtu w biologii teoretycznej. Według bioelektroniki reakcje chemiczne i procesy elektroniczne w organicznych półprzewodnikach są związane zależnościami kwantowo- mechanicznymi świecie. Wysnuł tezę o możliwości istnienia bioplazmy czyli piątego stanu materii obecnego jedynie w organizmach żywych, elektromagnetycznej natury życia, w której wszystkie procesy życiowe zachodzą na poziomie kwantowym poprzez sprzężenia reakcji chemicznych z procesami elektronicznymi dzięki półprzewodnikom (białka) a przejawiają się w emisji światła lub fal elektromagnetycznych oraz fononów.  Poprzez swoją interdyscyplinarność Sedlak udowadniał istnienie bioelektroniki w wielu dziedzinach naukowych: psychologii, antropologii, ekologii i ochrony środowiska, biochemii, biofizyki, biogenmożezy. Ukazując jednocześnie nowy kontekst tych nauk oraz możliwość ich nowej interpretacji.

Ksiądz profesor Włodzimierz Sedlaka w wyniku nowatorskiego spojrzenia na dotychczasowe osiągnięcia nauki budził wielkie kontrowersje i wśród naukowców i wśród księży. Ów dualizm, który łączył w sobie ksiądz – naukowiec, dodawał mu wyjątkowości. W swoich pamiętnikach bardzo często mawiał o sięganiu w nieskończoność, a o sobie: „jestem „połykaczem” trudności”[1], konsekwentnie przełamując wszystkie bariery dzielące go od poznania prawdy o życiu.


[1] W. Sedlak, Człowiek i Góry Świętokrzyskie, Radom 2001