Nowa strona www Fundacji Sedlaka

Szanowni Państwo, wraz z koniecznością przeniesienia życia do sfery on-line, Fundacja Sedlaka przygotowuje dla Państwa nową stronę www. Opracowujemy materiały, które jeszcze nie ujrzały...

Fundacja im. Księdza Profesora Włodzimierza Sedlaka

prof. dr hab. Janusz Sławiński

POGRZEB PROFESORA JANUSZA SŁAWIŃSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ DNIA 13 STYCZNIA 2017 ROKU  O GODZINIE 12.00 W ŻARNOWCU.

habitat-115-2

prof. dr hab. Janusz Sławiński (07.03.1923 – 23.12.2016) – bioelektronik

- mg chemii (Uniwersytet Adama Mickiewicza, 1954), dr nauk przyrodniczych (Uniwersytet Łódzki, 1964), dr hab. (Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1970), prof. nadzw (Akademia Rolnicza, dziś Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań, 1983), prof. zw. (PP, 1996).

 

WIEDZA WZMACNIAJĄCA WIARĘ

Prof. dr hab. Janusz Sławiński

Trochę wiedzy oddala od Boga, dużo wiedzy sprowadza do Niego z powrotem.

Luis Pasteur

Gott für die Religion am Anfang, für die Naturwissenschaften am Ende.

Max Planck

1. Wprowadzenie

Ludzkość stoi obecnie wobec największego w swej dotychczasowej historii kryzysu. Jest to kryzys natury moralnej, który wobec olbrzymich technicznych możliwości niszczenia zdrowia i życia grozi zagładą ludzkiej cywilizacji. Nakłada się na to również kryzys psychiczny. Człowiek wewnętrznie rozdarty i poddany ciągłym stresom obraca się przeciw własnej naturze. Jedyną rzeczą zdolną uratować człowieka jest jego duchowa przemiana. Taka przemiana wymaga głębokiej wiary w Boga, życie pośmiertne i nieuchronny osąd ziemskich czynów, a więc życia według Dekalogu. Współczesnemu wygodnemu człowiekowi odurzonemu materialistyczno-konsumpcyjną indoktrynacją mass-mediów i zachwyconemu osiągnięciami nauki i techniki, trudno zaakceptować i realizować te prawdy wiary. Do młodych wykształconych pokoleń coraz silniej przemawiają argumenty racjonalne oparte o wyniki badań naukowych. Paradoksalnie jednak, właśnie najnowsza wiedza z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych, a w szczególności z fizyki, kosmologii, biofizyki, neurofizjologii i innych dziedzin, dostarcza coraz mocniejszych argumentów na korzyść wiary. Niestety, kościoły i media chrześcijańskie tradycyjnie obawiają się nauk przyrodniczych i w niewielkim stopniu korzystają z ich osiągnięć w krzewieniu i umacnianiu wiary. Kompetentni wierzący naukowcy niedostatecznie włączają się lub są wykorzystywani przez kościoły i organizacje chrześcijańskie do transferu tej najnowszej wiedzy w szerokie kręgi społeczeństwa. W szczególności zachodni świat intelektualistów stanowi 2 pole bitwy o duszę człowieka, a „pierwszą linią frontu” są nauczyciele akademiccy uczący w świeckich instytucjach. Oni to, bowiem, w dominujący sposób kształtują nasz światopogląd i kulturę. Jeśli chrześcijański światopogląd zdobędzie silną pozycję na uniwersytetach i innych wyższych uczelniach, zaowocuje to przeniknięciem jego do całego prawie społeczeństwa. [Konferencja Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki Nauka - Etyka - Wiara 2005]

czytaj dalej pdf: new05-29-sesja104-w3xb-slawinski-1

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.